زنیان

زنیان آموزش تهیه سمبوسه رژیمی
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۵۰

آموزش تهیه سمبوسه رژیمی

آرد را با کمی آب ولرم مخلوط کنید تا خمیر نرم به دست بیاید. خمیر را به مدت ۱۵ دقیقه کنار بگذارید.