علت افسردگی

علت افسردگی تست افسردگی
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۲

تست افسردگی

تست افسردگی موفق نبودن در تحصیل، کار یا ازدواج، از دست دادن عزیزان یا آگاهی از این‌که بیماری یا پیری توان ما را تحلیل می‌برد از جمله موقعیت‌هایی هستند که اغلب موجب بروز افسردگی می‌شوند.