ژاپن برای دومین بار یک میلیون دلار برای نجات دریاچه ارومیه