خلسه

خلسه راهب مومیایی شده، پس از 200 سال هنوز زنده است ! + عکس
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۵

راهب مومیایی شده، پس از 200 سال هنوز زنده است ! + عکس

راهب مومیایی شده، پس از 200 سال هنوز زنده است ! + عکس یک راهب بودایی 200 سال پیش به حالت نشسته با زانوان و دست‌های خم در پوست گاو مومیایی شده و پس از پیدا شدن او در مغولستان