نان شیرینی

نان شیرینی  نکات ریز آشپزی که هر خانمی باید حتما بداند
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۶

نکات ریز آشپزی که هر خانمی باید حتما بداند

اگرحبوبات شما بی نمک شد هرگز نمک خشک روی آن نریزید ؛ بلکه مقدار نمک مورد نیاز را در آبجوش حل کنید، سپس داخل حبوبات پخته بریزید . نمک به همه جای حبوبات می رسد.