آرش کمانگیر

آرش کمانگیر سیاوش کسرایی و شعر زیبای آرش کمانگیر
پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۲۳

سیاوش کسرایی و شعر زیبای آرش کمانگیر

سیاوش کسرایی برف می بارد برف می بارد به روی خار و خاراسنگ كوهها خاموش دره ها دلتنگ راه ها چشم انتظار كاروانی با صدای زنگ بر نمی شد گر ز بام كلبه های دودی..
آرش کمانگیر آرش کمانگیر اسطوره ای جاودان
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ۰۷:۱۴

آرش کمانگیر اسطوره ای جاودان

آرش کمانگیر از بزرگ مردان ایرانی است که نامش از گذشته تا همیشه جاودانه خواهد ماندو جانفشانی اش برای کشور ایران هیچگاه از یادها نخواهد رفت.داستان آرش کمانگیر