جذب کلسیم بیشتر

جذب کلسیم بیشتر خواص درمانی سبوس گندم
سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۲۸

خواص درمانی سبوس گندم

سبوس جدار خارجی گندم را تشکیل می دهد و آن قسمت از گندم است که دائماً در معرض آفتاب و هوا بوده و از تشعشع خورشید استفاده می کند.