اوستا

اوستا دوازده ماه سال خورشیدی و معنی اوستایی
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ ۰۶:۳۰

دوازده ماه سال خورشیدی و معنی اوستایی

دوازده ماه سال خورشیدی   فروردین فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و زبان پارسی ....
اوستا آرش کمانگیر اسطوره ای جاودان
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ۰۷:۱۴

آرش کمانگیر اسطوره ای جاودان

آرش کمانگیر از بزرگ مردان ایرانی است که نامش از گذشته تا همیشه جاودانه خواهد ماندو جانفشانی اش برای کشور ایران هیچگاه از یادها نخواهد رفت.داستان آرش کمانگیر