سنگ نبشته‌های دورهٔ ساسانی طاق بستان

سنگ نبشته‌های دورهٔ ساسانی طاق بستان طاق بستان کرمانشاه
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲ ۰۵:۳۶

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه طاق بستان کرمانشاه مجموعه‌ای از سنگ‌ نگاره‌ها و سنگ‌ نبشته‌های دورهٔ ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه در غرب ایران واقع شده است. تاجگذاری خسرو پرویز