شهر زیبا نطنز

شهر زیبا نطنز نطنز باغ شهری زیبا در دل کویر !
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۰۵:۲۰

نطنز باغ شهری زیبا در دل کویر !

نطنز در فاصله یکصد و بیست کیلومتری شمال شرقی شهر اصفهان در منطقه مرکزی ایران در شاهراه ارتباطی شمال به جنوب کشور در دل کویر واقع شده است. رشته کوه های کرکس.