شاملو و شعر زیبای مرغ دریا

شاملو و شعر زیبای مرغ دریا شاملو و شعر زیبای مرغ دریا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۰۸:۰۴

شاملو و شعر زیبای مرغ دریا

شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر پارسی و سرودن گونه‌ ای شعر که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منثور است، مشهور شد.شاملو شاعر، نویسنده، روزنامه‌ نگار