دانستنیهای سفر

دانستنیهای سفر لذت سفر با خودروی شخصیتان را تضمین کنید
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۰۷:۵۶

لذت سفر با خودروی شخصیتان را تضمین کنید

سفر سعی کنید پیش از سفر، از سالم بودن خودروی خودتان و کارکرد درست همه قسمت های آن مطمئن شوید. فشار باد تایرها را بررسی کنید. اختلاف فشار باد تایرها می توان.