فال حافظ آنلاین

فال حافظ آنلاین فال حافظ آنلاین همراه با تعبیر و قرائت صوتی
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ۱۵:۰۱

فال حافظ آنلاین همراه با تعبیر و قرائت صوتی

شبای چله وقتی دور هم جمع میشدیم ریش سفید جمع برامون فال حافظ میگرفت و با صدال دلنشینش برامون میخوند. میگفتن انتخاب غزل و فالخونی قوائد و اصول خاصی داره