سفیدی موی سر

سفیدی موی سر روانشناسی رنگ ها
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۲:۰۵

روانشناسی رنگ ها

رنگها مثل مرگ و ماليات گزیر ناپذیرند. در همه جا هستند. این به چه معنی است؟ چرا مردم در اتاقهای سبز بيشتر احساس آرامش می کنند؟
سفیدی موی سر سفیدی زودرس موی سر به چه دلایلی می تواند باشد ؟
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۲۴

سفیدی زودرس موی سر به چه دلایلی می تواند باشد ؟

موهای سفید، در هر سنی ممکن است شروع به رشد و تکثیر نمایند . سفید شدن موها، در حدود سی سالگی اتفاق می افتد . سفیدی زودرس موی سر به دلایلی که گفتم بستگی دارد.