علل سفیدی زود رس موی سر

علل سفیدی زود رس موی سر سفیدی زودرس موی سر به چه دلایلی می تواند باشد ؟
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۲۴

سفیدی زودرس موی سر به چه دلایلی می تواند باشد ؟

موهای سفید، در هر سنی ممکن است شروع به رشد و تکثیر نمایند . سفید شدن موها، در حدود سی سالگی اتفاق می افتد . سفیدی زودرس موی سر به دلایلی که گفتم بستگی دارد.