حسین پناهی

حسین پناهی وصیت نامه زیبای حسین پناهی
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ۰۲:۰۷

وصیت نامه زیبای حسین پناهی

وصیت نامه زیبای حسین پناهی قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم. بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت نگاری
حسین پناهی حسین پناهی شبیه به هیچکس نبود!
پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۴۸

حسین پناهی شبیه به هیچکس نبود!

حسین پناهی هنرمند سرشناس سینمای ایران شبیه به هیچکس نبود و مرد بزرگی بود که فقط به خودش شبیه بود و دارای سبکی خاص و روحیه ای متفاوت بود.یادش گرامی باد......