زندگینامه حسین پناهی

زندگینامه حسین پناهی حسین پناهی شبیه به هیچکس نبود!
پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۰:۴۸

حسین پناهی شبیه به هیچکس نبود!

حسین پناهی هنرمند سرشناس سینمای ایران شبیه به هیچکس نبود و مرد بزرگی بود که فقط به خودش شبیه بود و دارای سبکی خاص و روحیه ای متفاوت بود.یادش گرامی باد......