سیاوش کسرایی

سیاوش کسرایی سیاوش کسرایی و شعر زیبای آرش کمانگیر
پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۲۳

سیاوش کسرایی و شعر زیبای آرش کمانگیر

سیاوش کسرایی برف می بارد برف می بارد به روی خار و خاراسنگ كوهها خاموش دره ها دلتنگ راه ها چشم انتظار كاروانی با صدای زنگ بر نمی شد گر ز بام كلبه های دودی..