مراسم خداحافظی ميشائل بالاك

مراسم خداحافظی ميشائل بالاك خداحافظی مهدوي كيا و ميشائل بالاك بدون شباهت
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ ۰۷:۰۵

خداحافظی مهدوي كيا و ميشائل بالاك بدون شباهت

مهدی مهدوی كيا يكی از اسطوره های فوتبال به شمار ميرود او از جمله بازيكنانی است كه در جوامع بين المللی نيز شناخته شده است ولی مراسم خداحافظی او در شان او نبود