شادی مردم پس از توافق هسته ای

شادی مردم پس از توافق هسته ای راه حل را یافتیم شاد باشید : شادی مردم پس از مذاکرات لوزان و رسیدن به توافق هسته‌ای
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۵۱

راه حل را یافتیم شاد باشید : شادی مردم پس از مذاکرات لوزان و رسیدن به توافق هسته‌ای

پس از اعلام توافق نهایی هسته ای در لوزان سوئیس از طرف تیم مذاکره کننده ایرانی اتفاقی که پیش بینی آن می شد افتاد مردم در خیابان به شادی پرداختند تصاویر زیر گویای این ماجرا است.