نیایشگاه چغازنبیل

نیایشگاه چغازنبیل زندگینامه ابوسعید ابوالخیر + عکس
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۹:۰۱

زندگینامه ابوسعید ابوالخیر + عکس

زندگینامه ابوسعید ابوالخیر + عکس شیخ ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. ولادت او در سال ۳۵۷ هجری در شهری به نام میهنه یا مهنه از توابع خراسان