خاطرات بد

خاطرات بد رهایی از یکنواختی در زندگی با این روشها
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۳۰

رهایی از یکنواختی در زندگی با این روشها

اگر از یک ارتباط زناشویی که دلخواه شما نیست رنج می برید نخستین گام این است که خود را اصلاح کنید. در یک ارتباط دوطرفه کمتر می توان فقط یک نفر را به عنوان منشأ همه مشکلات دانست.