چ چمران

چ چمران چ فیلمی برای چمران از ابراهیم حاتمی کیا
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۲۲

چ فیلمی برای چمران از ابراهیم حاتمی کیا

حاتمی كيا ساخت فيلم چ را یکی از دغدغه هایش میدانست آخر هم به این مهم دست پیدا کرد اگر چه ساخت فیلم چمران با مشکلاتی که بیشتر آن فراهم کردن امکانات بود همراه شد