سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی ویرانی، تباهی و زلزله بزرگ!!!
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۲۲

ویرانی، تباهی و زلزله بزرگ!!!

ویرانی، تباهی و زلزله بزرگ!!! ویرانی و تباهی دو اتفاق هم شکل اما متفاوتند. ویرانی زمانی اتفاق می‌افتد که همه چیز خراب شده اما امکان ساختن دوباره وجود دارد؛.
سازمان میراث فرهنگی تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی در روز جهانی قدس
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۲۹

تعطیلی موزه ها و اماکن تاریخی در روز جهانی قدس

اماکن تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی روز جمعه به مناسبت روز قدس تعطیل است.مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی، تاریخی علت این تعطیلی را نیز اعلام کرد.