بهترین زمان برای باروری

بهترین زمان برای باروری این زمانها بیشترین قدرت باروری را دارید
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ۱۲:۳۶

این زمانها بیشترین قدرت باروری را دارید

با آمیزش مداوم و بدون جلوگیری، اکثر زوج ها در طول یکسال باردار می شوند. اما بعضی از زوج ها به کمک بیشتری نیاز دارند.