دانشکده دندان پزشکی شاهد

دانشکده دندان پزشکی شاهد ساخت رزین های دندان پزشکی ضد میکروب در ایران
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۴۵

ساخت رزین های دندان پزشکی ضد میکروب در ایران

متخصصان با افزودن نانو ذرات اکسید روی در رزین های دندان پزشکی موفق به تولید رزین نانو کامپوزیتی شدند که علاوه بر حفظ خواص فیزیکی رزین خاصیت ضد میکروبی دارد.