اسکاتلند

اسکاتلند گورستان گریفریارز یکی از نقاط وحشتناک جهان
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۵۹

گورستان گریفریارز یکی از نقاط وحشتناک جهان

گورستان گریفریارز یکی از نقاط وحشتناک جهان گریفریارز نام گورستانی در ادینبرگ اسکاتلند است که از دیگر نقاط وحشتناک جهان به شمار می رود.از قرن شانزدهم مراسم خاکسپاری بسیاری در این گورستان صورت گرفت