شعر در خیابانهای سرد شب

شعر در خیابانهای سرد شب در خیابانهای سرد شب شعری از فروغ فرخزاد
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۱۳:۲۶

در خیابانهای سرد شب شعری از فروغ فرخزاد

در خیابانهای سرد شب شعری از فروغ فرخزاد من پشیمان نیستم من به این تسلیم می اندیشم این تسلیم دردآلود من صلیب سرنوشتم را بر فراز تپه های قتلگاه خویش بوسیدم در خیابانهای سرد شب