شهریار و شعری زیبا در وصف امام علی

شهریار و شعری زیبا در وصف امام علی شهریار و شعری زیبا در وصف امام علی
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۰۴:۱۲

شهریار و شعری زیبا در وصف امام علی

شهریار شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبانهای ترکی آذربایجانی و پارسی شعر سروده‌ است وی در تبریز به‌ دنیا آمدو در آرامگاه شعرای همین شهربه خاک سپرده شد