دیدنیهای ایران

دیدنیهای ایران 	توافق هسته‌ای ايران از ديد گردشگران خارجی
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ۲۲:۴۲

توافق هسته‌ای ايران از ديد گردشگران خارجی

توافق هسته‌ای ايران از ديد گردشگران خارجی گردشگران خارجی كه در سال ١٣٩٤، با قطار گردشگری با نام «عقاب طلایی»، به ايران آمدند، اميدوارند تا مذاكرات هسته‌ای ايران با ديگر كشورها به توافق بيانجامد تا صلح و آشتی ميان ملت‌ها برقرار شود.