وزیر امور خارجه استرالیا در تجریش

وزیر امور خارجه استرالیا در تجریش گرفتن عکس یادگاری وزیر امور خارجه استرالیا با مردم
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

گرفتن عکس یادگاری وزیر امور خارجه استرالیا با مردم

گرفتن عکس یادگاری وزیر امور خارجه استرالیا با مردم خانم جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا در جریان سفرش به تهران گشتی در بازار تجرش در شمال پایتخت زد و با برخی از شهروندان ایرانی گفتگو کرد و عکس یادگاری انداخت.