غذای رزِمی

غذای رزِمی روش تهیه برگرمرغ رژیمی
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۱۵

روش تهیه برگرمرغ رژیمی

ابتدا چربی های مرغ را بگیرید و آن را تا اندازه ای که زیاد خرد نشود، چرخ کنید. سپس مرغ ریز چرخ شده را درون یک کاسه بریزید