جسورانه‌ ترین عکس دنیا

جسورانه‌ ترین عکس دنیا جسورانه‌ ترین عکس دنیا
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰

جسورانه‌ ترین عکس دنیا

جسورانه‌ ترین عکس دنیا یک عکاس پاکستانی حاضر شد برای گرفتن یک عکس بسیار زیبا از یک شیر نر از فاصله بسیار نزدیک جان خود را به خطر بیندازد.