لکه‌های قرمز

لکه‌های قرمز درمان جای جوش با این روشها
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۴۰

درمان جای جوش با این روشها

ابتدا باید جوش‌های صورت کاملا درمان شوند. لکه‌های قرمز حداکثر 6 ماه به دنبال بهبود جوش‌ها خودبه‌خود برطرف می‌شوند.