بیماری صرع

بیماری صرع بدانید از خواص درمانی گیاه برباله
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۰۶

بدانید از خواص درمانی گیاه برباله

گیاه ( برباله) در میان برگهایش و نزدیک ساقه گل های بنفش رنگی تولید می کند که شبیه گل بنگ است هرچه خوشبوتر باشد بهتر است .