نارسایی کبدی

نارسایی کبدی پاکسازی کبد با طب سنتی
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۱۷

پاکسازی کبد با طب سنتی

لیموترش می‌تواند باعث تحریک ترشح صفرا شده و تمام سموم و مواد زائد انباشته‌شده در کبد را تمیز کند.