سخنان مهران مدیری درباره توقف سریال درحاشیه

سخنان مهران مدیری درباره توقف سریال درحاشیه سخنان مهران مدیری درباره توقف سریال درحاشیه
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۰۵

سخنان مهران مدیری درباره توقف سریال درحاشیه

سخنان مهران مدیری درباره توقف سریال درحاشیه مهران مدیری که در یکی از شبکه های سیما سخن می گفت با اشاره به حمایت تماشاگران از مجموعه تلویزیونی در حاشیه، اظهار داشت