معرفی شاد ترین و غمگین ترین کشور های جهان و جایگاه ایران

معرفی شاد ترین و غمگین ترین کشور های جهان و جایگاه ایران معرفی شاد ترین و غمگین ترین کشور های جهان و جایگاه ایران
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۱:۲۴

معرفی شاد ترین و غمگین ترین کشور های جهان و جایگاه ایران

معرفی شاد ترین و غمگین ترین کشور های جهان و جایگاه ایران این شاخص هر ساله توسط شبکه راه حل های توسعه پایدار و تحت نظر سازمان ملل متحد بررسی می شود.