آب تهران

آب تهران افزایش نگرانی‌ ها درباره سلامت آب تهران
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۲:۴۲

افزایش نگرانی‌ ها درباره سلامت آب تهران

افزایش نگرانی‌ ها درباره سلامت آب تهران کمبود آب در تهران هر سال با گرم‌تر شدن هوا بیشتر از پیش باعث نگرانی می‌شود اما این بار نگرانی‌ها نه فقط از کمبود آب بلکه از آلودگی آب چاه‌ها است.