امیر جعفری درباره تئاتر میگوید

امیر جعفری درباره تئاتر میگوید بدون شرح از امیر جعفری درباره تئاتر
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۱۸:۱۹

بدون شرح از امیر جعفری درباره تئاتر

امیر جعفری که بیشترین فعالیت‌ خود را به تئاتر اختصاص داده است از توجه نکردن مسئولین به تئاتر دلگیر است و صحبتهای خود را اگر چه با حالت طنز ولی جدی میگوید...