طلاق رامبد جوان از سحر دولت شاهی

طلاق رامبد جوان از سحر دولت شاهی واکنش سحر دولتشاهی بعد از جدایی از رامبد جوان
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

واکنش سحر دولتشاهی بعد از جدایی از رامبد جوان

واکنش سحر دولتشاهی بعد از جدایی از رامبد جوان جدایی رامبد جوان و سحر دولتشاهی هم خبری بود که از زمان مطرح شدنش با اما و اگرهای زیادی در شبکه های اجتماعی همراه شد