علت کبودی صورت آزاده نامداری

علت کبودی صورت آزاده نامداری مصاحبه آزاده نامداری درباره صورت کبود شده اش
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

مصاحبه آزاده نامداری درباره صورت کبود شده اش

مصاحبه آزاده نامداری درباره صورت کبود شده اش آزاده نامداری عکسی از خود در اینستاگرام منتشر کرد که جنجال های تازه ای را به دنبال داشت .