فریدون مشیری

فریدون مشیری پرنیان سرد شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۵۴

پرنیان سرد شعری زیبا از فریدون مشیری

پرنیان سرد شعری زیبا از فریدون مشیری بنشین مرو چه غم که شب از نیمه رفته است بگذار تا سپیده بخندد به روی ما بنشین ببین که : دختر خورشید صبحگاه حسرت خورد ز روشنی آرزوی ما
فریدون مشیری همراه حافظ شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۰۹

همراه حافظ شعری زیبا از فریدون مشیری

همراه حافظ شعری زیبا از فریدون مشیری درون معبد هستی بشر در گوشه محراب خواهش های جان افروز نشسته در پس خوشه سجاده صد نقش حسرتهای هستی سوز به دستش خوشه پر بار تسبیح تمناهای رنگارنگ نگاهی می کند سوی خدا از آرزو لبریز
فریدون مشیری پرده رنگین شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۰۰

پرده رنگین شعری زیبا از فریدون مشیری

پرده رنگین شعری زیبا از فریدون مشیری با شبنم اشک من ای نیلوفر شب گلبرگهای خویش را شادابتر کن هر صبح از دامان خود خاکسترم را بر گیر و در چشمان بخت بی هنر کن ای صبح ای شب ای سپیدی ای سیاهی
فریدون مشیری لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری ز تحسینم خدا را لب فروبند نه شعر ست این بسوزان دفترم را مرا شاعر چه میپنداری ای دوست بسوزان این دل خوشباورم را سخن تلخ است اگا گوش میدار
فریدون مشیری کوچه شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۴۲

کوچه شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

کوچه شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم
فریدون مشیری شعر زیبای مادر از فریدون مشیری
پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ۱۵:۱۳

شعر زیبای مادر از فریدون مشیری

شعر زیبای مادر از فریدون مشیری تاج از فرق فلک برداشتن جاودان آن تاج بر سرداشتن
فریدون مشیری کبوتر و آسمان شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۵۴

کبوتر و آسمان شعری زیبا از فریدون مشیری

کبوتر و آسمان شعری زیبا از فریدون مشیری بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی دردمند را شاید که پیش ازین نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را بگذار سر به سینه
فریدون مشیری صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ۱۴:۳۸

صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری

صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری طبیبان را ز بالینم برانید مرا از دست اینان وا رهانید به گوشم جای این آیات افسوس سرود زندگانی را بخوانید دل من چون پرستوی بهاری است
فریدون مشیری شراب شعر چشمهای تو
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۶

شراب شعر چشمهای تو

شراب شعر چشمهای تو من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد همه اندیشه ام اندیشه فرداست وجودم از تمنای تو سرشار است زمان در بستر شب خواب و بیدار است هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز
فریدون مشیری هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۳۵

هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری

هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری ای دل لبریز از شوق و امید کاش میدیدی که فردا نیستیم کاش میدیدی که چون پنهان شدیم در همه آفاق پیدا نیستیم گرچه هر مرگی تسلی بخش ماست
فریدون مشیری ماه و سنگ شعری زیبا از فریدون مشیری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۳:۵۲

ماه و سنگ شعری زیبا از فریدون مشیری

ماه و سنگ شعری زیبا از فریدون مشیری اگر ماه بودم به هرجا که بودم سراغ ترا از خدا میگرفتم وگر سنگ یودم بهرجا که بودی سر رهگذر تو جا می گرفتم اگر ماه بودی به صد ناز شاید
فریدون مشیری فقیر شعری زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۰۱:۰۲

فقیر شعری زیبا از فریدون مشیری

فقیر شعری زیبا از فریدون مشیری ای بینوا که فقر تو تنها گناه تست در گوشه ای بمیر که این راه راه تست این گونه گداخته جز داغ ننگ نیست وین رخت پاره دشمن حال تباه تست در کوچه های یخ زده