فریدون مشیری شاعر

فریدون مشیری شاعر لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

لال شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری ز تحسینم خدا را لب فروبند نه شعر ست این بسوزان دفترم را مرا شاعر چه میپنداری ای دوست بسوزان این دل خوشباورم را سخن تلخ است اگا گوش میدار
فریدون مشیری شاعر صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ ۱۴:۳۸

صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری

صفیر شعری زیبا از فریدون مشیری طبیبان را ز بالینم برانید مرا از دست اینان وا رهانید به گوشم جای این آیات افسوس سرود زندگانی را بخوانید دل من چون پرستوی بهاری است
فریدون مشیری شاعر شراب شعر چشمهای تو
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۶

شراب شعر چشمهای تو

شراب شعر چشمهای تو من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد همه اندیشه ام اندیشه فرداست وجودم از تمنای تو سرشار است زمان در بستر شب خواب و بیدار است هوا آرام شب خاموش راه آسمان ها باز خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز
فریدون مشیری شاعر هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۳۵

هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری

هنگامه شعری زیبا از فریدون مشیری ای دل لبریز از شوق و امید کاش میدیدی که فردا نیستیم کاش میدیدی که چون پنهان شدیم در همه آفاق پیدا نیستیم گرچه هر مرگی تسلی بخش ماست
فریدون مشیری شاعر سرودی در بهار شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۲۶

سرودی در بهار شعری زیبا از فریدون مشیری

سرودی در بهار شعری زیبا از فریدون مشیری پرستوهای شب پرواز کردند قناری ها سرودی ساز کردند سحرخیزان شهر روشنایی همه دروازه ها را باز کردند شقایق ها سر از بستر کشیدند
فریدون مشیری شاعر ستاره کور شعری زیبا از فریدون مشیری
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۸:۵۶

ستاره کور شعری زیبا از فریدون مشیری

ستاره کور شعری زیبا از فریدون مشیری ناتوان گذشته ام ز کوچه ها نیمه جان رسیده ام به نیمه راه چون کلاغ خسته ای در این غروب می برم به آِیان خود پناه در گریز ازین زمان بی گذشت
فریدون مشیری شاعر دشت شعری زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ۰۱:۰۲

دشت شعری زیبا از فریدون مشیری

دشت شعری زیبا از فریدون مشیری در نوازشهای باد در گل لبخند دهقانان شاد در سرود نرم رود خون گرم زندگی جوشیده بود نوشخند مهر آب آبشار آفتاب
فریدون مشیری شاعر دریاب مرا شعری از فریدون مشیری
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۵۷

دریاب مرا شعری از فریدون مشیری

دریاب مرا شعری از فریدون مشیری ای بر سر بالینم افسانه سرا دریا افسانه عمری تو باری به سر آ دریا ای اشک شباهنگت آیینه صد اندوه ای ناله شبگیرت آهنگ عزا دریا با کوکبه خورشید
فریدون مشیری شاعر دریا شعری زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۳۴

دریا شعری زیبا از فریدون مشیری

دریا شعری زیبا از فریدون مشیری به چشمان پریرویان این شهر به صد امید می بستم نگاهی مگر یک تن ازین ناآشنایان مرا بخشد به شهر عشق راهی به هر چشمی به امیدی که این اوست نگاه بی قرارم خیره می ماند
فریدون مشیری شاعر دریچه شعری زیبا از فریدون مشیری
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۸:۰۹

دریچه شعری زیبا از فریدون مشیری

دریچه شعری زیبا از فریدون مشیری بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن بر آسمان بپاش شراب نگاه را بگذار از دریچه چشم تو بنگرم لبخند ماه را
فریدون مشیری شاعر دریای درد شعری زیبا از فریدون مشیری
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۸:۳۶

دریای درد شعری زیبا از فریدون مشیری

دریای درد شعری زیبا از فریدون مشیری درون سینه ام صد آرزو مرد گل صد آرزو نشکفته پژمرد دلم بی روی او دریای درد است همین دریا مرا در خود فرو برد
فریدون مشیری شاعر درخت شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۳:۱۷

درخت شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری

درخت شعری بسیار زیبا از فریدون مشیری درختی خشک را مانم به صحرا که عمری سر کند تنهای تنها نه بارانی که آرد برگ و باری نه برقی تا بسوزد هستیش را
فریدون مشیری شاعر در ایوان کوچک ما شعری زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۶:۴۹

در ایوان کوچک ما شعری زیبا از فریدون مشیری

در ایوان کوچک ما شعری زیبا از فریدون مشیری جز خنده های دختر دردانه ام بهار هاست باغ و بهاری ندیده ام وز بوته های خشک لب پشت بامها جز زهر خند تلخ کاری ندیده ام بر لوح غم
فریدون مشیری شاعر شعری زیبا از فریدون مشیری
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۳۶

شعری زیبا از فریدون مشیری

فریدون مشیری دلم خون شد از این افسرده پاییز از این افسرده پاییز غم انگیز غروبی سخت محنت بار دارد همه درد است و با دل کار دارد شرنگ افزای رنج زندگانی ست غم..