نحوه آرایش عربی

نحوه آرایش عربی  نکات کلیدی در زمینه ی آرایش عربی
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۶

نکات کلیدی در زمینه ی آرایش عربی

چشمان دودی ویزگی اصلی آرایش عربی است. متداولترین رنگ‌هادراین نوع آرایش‌ها مشکی خاکستری و سبز هستند.