کاربران اینترنتی

کاربران اینترنتی فیس بوک ، حسادت و افسردگی کاربران
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۵۲

فیس بوک ، حسادت و افسردگی کاربران

کاربران اینترنتی مواظب باشند فیس بوک گردی موجب افسردگی و حسادت در کاربر می شود. فیس بوک گردی کاربران را افسرده می کند و حسادت آن ها را بر می انگیزد.