نشانه های افسردگی

نشانه های افسردگی نشانه های افسردگی را بشناسید
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۵

نشانه های افسردگی را بشناسید

در افسردگی، حرف فقط بر سر یک احساس بی قراری یا کندشدگی ساده نیست، بلکه این آشفتگی یا کندشدگی قابل ملاحظه و مشهود است.