فناوری های پزشکی

فناوری های پزشکی ساخت نازک ترین و سبک ترین حسگر جادویی جهان
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۵۷

ساخت نازک ترین و سبک ترین حسگر جادویی جهان

این حسگر لمسی که توسط محققان ژاپنی طراحی شده می تواند به ساخت ابزار پزشکی ارزان تر و سیستم های نظارتی بهداشتی جدید منجر شود و این حسگر کاربرد فراوان دارد.