پوستهای خشک و حساس

پوستهای خشک و حساس انواع لوسیون ها برای پوستهای خشک و حساس و چرب
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۳۹

انواع لوسیون ها برای پوستهای خشک و حساس و چرب

انواع لوسیون ها برای پوستهای خشک و حساس و چرب وجود دارند که به عنوان پاک کننده، تقویت کننده، لطیف کننده، رفع تحریکات، رفع چین و چروک و جوش استفاده می شوند..