قایق

قایق سفر به دریا و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۴۲

سفر به دریا و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی

سفر به دریا :چه کار کنیم که بیشتر به ما خوش بگذرد؟ مسافرت می تواند مایه شادی و لذت و آرامش خاطر ما باشد به شرطی که مثل هر کار دیگری نکات مربوط به سلامتی را.